MEDİKAL PVC GRANÜL

Firmamızın üretmekte olduğu MP Medical Grade serisi medikal PVC granüllerimiz uluslararası akredite laboratuvarlarda analiz edilmiş olup sertifikalandırılmıştır. Rohs ve Reach standartlarına uygundur.

Üretmekte olduğumuz hammaddelerden

• Kan hortumları
• Serum hortumları
• Kan torbaları
• Trombosit torbaları
• Kateterler
• Resusitatörler
• Oksijen maskeleri
• Nebulizer setleri
• Anestezi devre setleri üretilmektedir.

Hammaddelerimiz aşağıda dökümü bulunan uluslararası standartlara uygunluk belgesine sahiptir.

• ISO 10993-4, ASTM F75600 KAN İLE ETKİLEŞİM HEMOLİZ TESTİ
• ISO 10993-5 VÜCUT DIŞI SİTOKSİSİTE TESTİ
• ISO 10993-10 DERİ İÇİ IRRITASYON TESTİ
• ISO 10993-10 DERİ SENSİTİZASYON TESTİ
• ISO 10993-11 AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE TESTİ