flash
Firm Name
Name Surname
Telephone
E-Mail
Your Message
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İpkas Sanayi Sitesi 13 B Blok No:29-31
İkitelli İstanbul / TURKEY
+90 (212) 549 58 14
+90 (212) 549 99 68 ( Fax )